E s b a r t   S a n t a   T e c l a
Plana Inicial | Presentació | Seccions | Activitats i notícies | Com contactar | Suggeriments| Fotos| La Botigueta 


Secció Infantil


L'Escola de Dansa, té un paper molt important dins la nostra entitat com a futur de la mateixa, on els infants són introduïts en el mon de la dansa catalana i a la Festa, amb el Ball del Patatuf i el Ball de Bastons, per seguir amb la resta de seccions de l'Esbart. En aquesta tasca són importants els nens i nenes, són importants els monitors, són importants els pares, és important l'entitat.... Per aixó recordar-vos que és tasca de tots que els assajos funcionin, és tasca de tots proposar actuacions i sortides, és tasca de tots convidar nous dansaires... en resum, que la nostra Escola de Dansa funcioni és gràcies a la col.laboració de tots. A l'escola de Dansa hi poden acudir nens i nenes a partir de 4 anys. el dia d'assaig es el dijous. La data de començament de curs és normalment la setmana després de Sta. Tecla i seguim el model de vacances del calendari escolar. Despreés del Festival de Nadal, vacances fins la setamana després de Reis. Per setmana Santa (Dijous Sant) vacances. I aproximadament s'acaba el curs sobre el 20/21/22 de Juny i tenim vacances tot l'estiu, salvo que hi hagi alguna actuació que s'avisa particularment, fins al setembre després de Sta Tecla, ja que quasi tots els nostres dansaires participen en els balls de Festa Major i durant els mesos de Juliol, Agost i Setembre assajen per aquests balls específics: Ball del Patatuf gran i petit, Cercolets i Ball de Bastons Petit, dels quals podeu trobar informació en el nostre apartat de Balls de Festa Major.

Dons be, enguany comencem el curs el dijous 29 de Setembre, i hem decidit repartir la nostra escola de Dansa en 2 grups:

Nascuts entre 2003 i 1997 - Dijous de 18:00 h a 19:30 h
Nascuts a partir de 1996 - Dijous de 19:30 h a 21:00 h


Per contactar a l'adreça web següent: escoladedansa@estecla.cat